Publicerad: 2015-02-17 12:26 | Uppdaterad: 2015-03-02 08:55

Vävnadsdonation kan bidra till ny forskning om autism

Läs en artikel i Autism & Aspergerföreningen i Stockholms medlemstidning "Speciellt" (sidan 12) om KINDs projekt kring donation av hjärnan till forskning.