Publicerad: 2011-03-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Vart femte barn i Sverige överviktigt

Vart femte barn i Sverige har övervikt. Det visar den första nationella studien om förekomst av övervikt och fetma hos skolbarn. Studien är gjord av forskare från Sahlgrenska akademin och Karolinska Institutet.

Studien publiceras i nätversionen av tidskriften Obesity Reviews och har genomförts som en del i ett europeiskt samarbete; The WHO European Child Obesity Surveillance där 14 europeiska länder ingår. Data samlades in i 94 slumpvis utvalda skolor från hela Sverige. I studien ingick 4 600 barn i åldern 7-9 år.

- Vi har nu fått ett nationellt mått på förekomst av övervikt och fetma hos skolbarn i första och andra klass i Sverige. Det var 17 procent av barnen som hade övervikt inklusive fetma och 3 procent som hade fetma, säger Agneta Sjöberg, forskare på enheten för folkhälsoepidemiologi vid Sahlgrenska akademin.

Studien visar också att förekomst av övervikt och fetma till stor del hänger samman med utbildningsnivån generellt i området där barnen bor. Övervikt och fetma är vanligare hos barn i områden med låg utbildningsnivå.