Publicerad: 2010-04-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Världsledande stamcellsforskare samlas i Stockholm

[PRESSMEDDELANDE 2010-04-12] Regenerativ medicin är ett mycket snabbt framåtskridande och dynamiskt forskningsområde som handlar om att ersätta förlorade celler och vävnader med nya celler. Världens ledande forskare inom detta område kommer till Stockholm den 14 till 16 april för att delta i Nobelkonferensen "Regenerative Medicine".

Redan idag botas fyra av fem barn med akut leukemi med hjälp av transplantation av benmärgsceller. Målet för framtiden är att kunna behandla många andra sjukdomar med hjälp av cellterapi, till exempel Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador eller diabetes.

På Nobelkonferensen "Regenerative Medicine" kommer forskare att tala om cellterapi som rör allt från hjärta och blod till muskler och andra viktiga organsystem. Konferensen behandlar tekniker för att ta fram stamceller, kontroll av stamcellers utveckling till andra celler och stamcellsbehandling vid olika sjukdomar, det vill säga allt från grundforskning till kliniska frågeställningar.

För mer information, kontakta: