Publicerad: 2012-04-13 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 13:39

Världsledande forskare anställs vid Karolinska Institutet

En internationellt ledande forskare i molekylärbiologi, Randall S Johnson, har utnämnts till professor på Karolinska Institutet i Stockholm. I sin nya befattning som professor i molekylärbiologi och hypoxins biologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, kommer han att utveckla de samarbeten som redan pågår med flera framstående forskare inom Karolinska Institutet.

Huvudsyftet med nyrekryteringen är att bedriva kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig forskning över flera år gällande studiet av hypoxirelaterade processer vid cancerspridning på cellulär nivå. Hypoxi betecknar det sjukdomstillstånd som uppkommer då cellerna i en vävnad inte får tillräckligt med syre.

– Vi är glada att kunna hälsa professor Johnson välkommen till vårt universitet och ser fram emot att få del av resultaten av hans spjutspetskompetens inom hans forskningsfält, säger Martin Ingvar, professor och dekanus för forskning. Vi hoppas att professor Johnsons arbete här ska stärka vår akademiska kompetens, och inspirera våra forskarstudenter i deras vetenskapliga projekt.

Randall S Johnson har en bred akademisk bakgrund som omfattar bland annat en forskarexamen (BS) i molekylärbiologi och examen (BA) i svenska och svensk litteratur. Han tog sin doktorsexamen (PhD) i genetik vid Harvard University, och fortsatte sin forskarverksamhet vid University of California i San Francisco. Hans nya verksamhet vid Karolinska Institutet kommer att löpa parallellt med hans nuvarande arbete vid Department of Physiology, Development and Neuroscience vid University of Cambridge.

Resultaten i den nydanande forskning kring hypoxins biologi som Randall S Johnson bedriver har gjort honom till en världsauktoritet på området. Genom åren har han publicerat en rad originalartiklar i de högst rankade internationella vetenskapliga tidskrifterna samt anordnat flera högprofilerade internationella konferenser. Han äger även flera patent gällande ett antal cellulära mekanismer.

– Jag känner mig hedrad att få börja arbeta vid Karolinska Institutet och ser med spänning fram emot möjligheten att öka kunskaperna om cellulära mekanismer som får tumörer att växa, säger Randall S Johnson.

– Vi är övertygade om att värvningen av Randall S Johnsson till vårt universitet är ett viktigt steg i vår strävan att göra Karolinska Institutet till ett av världens främsta universitet när det gäller forskning kring hypoxins cellulära mekanismer, förklarar Martin Ingvar.