Publicerad: 2012-06-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Världsledande bröstcancerforskare träffas i Stockholm

[PRESSINBJUDAN 2012-06-08] Insjuknandet i bröstcancer ökar i snabb takt över hela världen. Samtidigt går forskningen snabbt framåt och landvinningar görs inom en rad områden. Nu träffas några av världens främsta bröstcancerforskare i Stockholm för en Nobelkonferens för att utbyta kunskaper och helst starta nya forskningsprojekt.

Tre stora områden kommer att avhandlas:

  • Vilka är de senaste rönen när det gäller värdering av nedärvd risk för att drabbas av bröstcancer?
  • Hur ser de tumörbiologiska insikterna ut när det gäller att bedöma vilka tumörer som kommer att sprida sig och vilka som inte kommer att göra det?
  • Vilka nya behandlingar är under utveckling? Behandling med hormoner, cytostatika och målriktade läkemedel förfinas och förbättras inom bröstcancerområdet - men hur ser forskningsläget ut och vilka terapier väntas bli tillgängliga inom en nära framtid?

"Breast cancer; progress and challenges in prevention, risk prediction, tumor biology and treatment" är en av årets Nobelkonferenser. Ett fåtal Nobelkonferenser hålls varje år. De arrangeras med stöd av Nobelförsamlingen, som väljer ämnen för konferenserna efter förslag från forskare på Karolinska Institutet.

- Det viktigaste med den här konferensen är mötet mellan forskare från olika områden - epidemiologer, tumörbiologer, onkologer och andra. Vi behöver lära av varandra för att öka förståelsen för sjukdomen och därigenom påskynda framtagandet av nya behandlingar som förebygger eller botar bröstcancer, säger Arne Östman, professor i molekylär onkologi vid institutionen för onkologi-patologi.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Under 2010 fick strax under 8 000 kvinnor i Sverige en bröstcancerdiagnos. Sjukdomsincidensen, alltså antalet personer som insjuknar i bröstcancer, ökar hos kvinnor över hela världen, även i Sverige.

- Risken att drabbas av bröstcancer minskar om man föder många barn och börjar med det tidigt i livet. Därför kan man tro att bröstcancer borde öka mest i de länder som nyligen lämnat detta levnadssätt, som Asien och Afrika, men så är det inte. Bröstcancer ökar över hela världen, även i Sverige, och vi vet inte varför det är så. Här behövs epidemiologiska insatser för bättre förståelse, säger Per Hall, professor i strålningsepidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Journalister ombeds att inte närvara under själva föreläsningarna, då antalet platser är begränsat. Journalister är däremot välkomna att kontakta presstjänsten för att boka intervjuer med några av de forskare, som är involverade inom områden där mycket viktiga upptäckter gjorts under de senaste åren.

Nobelkonferens: "Breast cancer; progress and challenges in prevention, risk prediction, tumor biology and treatment"

  • Tid: Torsdagen den 14 juni kl. 13 till och med söndagen den 17 juni kl. 13.
  • Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet i Solna.

För frågor, kontakta någon av arrangörerna: