Publicerad: 2014-11-11 13:45 | Uppdaterad: 2016-01-11 10:23

Världsdiabetesdagen den 14 november

Sjukdomen diabetes drabbar fler och fler både i Sverige och i världen. Diabetes räknas idag till en av vår tids största folksjukdomar och för att uppmärksamma detta har den 14 november utsetts till Världsdiabetesdagen.

Sockerbitar

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi arbetar vi bland annat med att förstå bakgrunden till diabetes, hur man kan förebygga sjukdomen samt hur man förbättrar villkoren för de som redan har drabbats. Läs mer om några av de olika forskningsprojekten:

Forskning om diabetes vid MMK Forskargruppsledare
Diabetes typ 2 Claes-Göran Östenson
Experimentell och klinisk neuroendokrinologi Anna-Lena Hulting
Integrativ fysiologi Juleen Zierath
Signaltransduktion Per-Olof Berggren
Tillväxt och metabolism Sergiu-Bogdan Catrina

Forskningsstudie - BALAD

Just nu pågår en forskningsstudie om LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) som utgör c:a 10% av typ 2 diabetes. Det är en speciell typ av diabetes där bästa behandling inte är känd och det hoppas vi BALAD studien skall ge svar på.

Milstolpar i diabetesforskningen

Professor Rolf Luft, 1914-2007, Sveriges förste professor i endokrinologi.

Temasidor om Diabetes

Karolinska Institutets temasidor om diabetes