Publicerad: 2023-01-12 17:19 | Uppdaterad: 2023-01-12 17:21

”Varje födande kvinna och hennes barn förtjänar säkerhet och vård av högsta kvalitet”

Professor Olof Stephansson
Professor Olof Stephansson. Foto: Ulf Sirborn.

Möt forskargruppsledaren Olof Stephansson vid avdelningen för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin, Solna.

Tre frågor till Olof Stephansson

Vilka är ni och vilket område forskar ni inom?

Forskargruppen i reproduktiv epidemiologi är en ung och snabbt växande grupp vid avdelningen för klinisk epidemiologi och omfattar 40 medarbetare, som är kliniska forskare, postdoktorer, epidemiologer, nutritionister, biostatistiker och doktorander.

– Vår forskning fokuserar på riskfaktorer och interventioner under graviditet, förlossning och neonatalperioden och utfall för både mor och barn. Vi har ett starkt samarbete med sjukvårdskliniker inom pediatrik, obstetrik och gynekologi och andra nationella och internationella forskargrupper och organisationer.

Gruppen har en stor erfarenhet av forskning kring perinatala utfall med hjälp av avancerade metoder inom biostatistik och klinisk epidemiologi. Forskargruppen arbetar i Eugeniahemmet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Vilka mål har ni med er forskning?

– Vårt forskningsområde omfattar ett brett spektrum av ämnen inom mödrahälsovård, förlossning och nyföddhetsperioden (perinatal epidemiologi). Vi forskar bland annat om fetmarelaterade hälsorisker hos mödrar och deras barn, hur barn och mödrars hälsa påverkas vid komplikationer som för tidig födsel och havandeskapsförgiftning (preeklampsi), samt om hälsoresultat hos mammor och barn när mamman har en kronisk sjukdom som exempelvis reumatism, MS eller inflammatorisk tarmsjukdom. Vi forskar också om hälsorisker och åtgärder när mamman lider av endometrios, polycystiskt ovariesyndrom, ätstörning, diabetes eller depressiv sjukdom. Vi undersöker också interventioner och då hur faktorer som vårdkvaliteten och längden på förlossningens påverkar risken för negativa utfall hos mödrar och deras nyfödda barn.

Min ambition med vår forskning är att vi ska förstå vilka faktorer som ökar hälsorisken för en kvinna och hennes barn under graviditeten, förlossningen och postpartum. Och att den kunskap vi tar fram kan implementeras i det dagliga kliniska arbetet. Varje födande kvinna och hennes barn förtjänar en säker förlossning och att få vård av högsta kvalitet utan att riskera sin hälsa varken på kort eller lång sikt.

Vad forskar ni om just nu?

– Under pandemin har vi varit mycket upptagna med studier om Covid-19 och graviditetsutfall för både mor och barn. Vi har då använt oss av data från nationella kvalitetsregister för obstetrik och neonatologi kopplat till data om SARS-CoV-2 testpositivitet från SmiNet-registret vid Folkhälsomyndigheten. Vi har även inlett ett samarbete med Läkemedelsverket för att studera vaccination mot Covid-19 hos gravida kvinnor. Andra pågående projekt inkluderar prediktion av havandeskapsförgiftning och blödning under förlossning, riskfaktorer för neonatal stroke, långsiktiga risker förknippade med interventioner och medicinsk behandling under neonatalperioden, viktökningens roll under graviditeten och mycket mer.