Skip to main content
Publicerad: 2020-03-18 14:25 | Uppdaterad: 2020-03-23 15:52

Varför är det så svårt att hitta på medarbetarportalen? Bli testperson!

Vi söker testpersoner som kan testa medarbetarportalen under en timme, i Solna den 21 april eller i Flemingsberg den 22 april. Anmäl dig i formuläret, se länk nederst på sidan.

Vill du vara med och förbättra KI:s medarbetarportal? Vi genomför en studie för att kunna förbättra navigationen och behöver dig som kan agera testperson - länk till anmälningsformuläret finns längst ner på denna sida. 

Hur går testet till?

Testet kommer ta max 75 minuter. Först får du svara på några frågor om vad du arbetar med. Därefter får du utföra ett antal uppgifter som bygger på att du ska hitta viss information eller lösa en konkret uppgift. Testerna leds av en testledare, denne ställer frågor och du uppmanas att tänka högt och resonera kring vad du gör och hur du löser din uppgift.

OBS: uppgifterna har ingen "rätt" lösning, vi vill studera hur du navigerar och söker information. Du behöver INTE vara förberedd på något sätt.

Spelas testerna in?

Ja, vi spelar in din röst för att höra hur du tänker och resonerar, och vi spelar in vad som händer på skärmen. Vi spelar inte in ditt ansikte.

Det inspelade materialet ska bara användas i syfte att analyseras och deltagandet är anonymt.

Är jag rätt person?

Vi söker i första hand personer som arbetar med forskning och utbildning, men även de som arbetar med administration och annan stödverksamhet. Du ska vara anställd eller anknuten till KI. Vi söker också deltagare som inte har svenska som modersmål eller inte förstår svenska alls.

Vad ska jag ta med mig?

Ta helst med din egen tjänstedator, annars går det att låna en av oss på plats.

Var sker testerna?

Testerna genomförs den 21 april för dig som jobbar i Solna (testet sker i Aula Medica) och 22 april för dig som jobbar i Flemingsberg (testet sker i Ana 8).

Jag jobbar hemma på grund av Coronasmittan?

Om coronasmittan tvingar många av KI:s medarbetare att arbeta på distans under längre tid så kan testerna komma att ske hemifrån, i så fall måste din bärbara dator ha inbyggd webbkamera/mikrofon.

Vem står bakom testerna?

Testerna genomförs av KI:s kommunikationsavdelning i samarbete med analysföretaget Usability Partners. Syftet är att identifiera eventuella brister i medarbetarportalens struktur och design för att kunna förbättra den

Ta mig till anmälningsformuläret!

Jag vill anmäla mig

Contact

Rickard Carlsson Kommunikatör