Publicerad: 2023-03-02 07:49 | Uppdaterad: 2023-03-02 08:05

Vårens utlysningar

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

April

KI resebidrag 2023 (period 2)
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Axel Hirsch resebidrag 2023 (period 2)
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Gösta Fraenckels stiftelse
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Robert Lundbergs minnesstiftelse
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

ìShizu Matsumuraîs donation
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Karolinska Institutets resebidrag för forskningsvistelser för doktorander våren 2023
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Loo och Hans Ostermans stiftelse
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Stiftelsen för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

KI Stiftelse för koagulationsforskning
Sista ansökningsdag: 18 april

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder