Publicerad: 2017-11-13 12:31 | Uppdaterad: 2017-11-14 14:10

Vårens doktorer promoverades den 10 november

Den högtidligaste högtiden i akademiska världen - Promotionshögtiden ägde rum i Blå Hallen i Stockholms stadshus den 10 november.

Doktorander som har disputerat och tagit doktorsexamen under perioden januari till juni var inbjudna till KIs höstpromotion. Under den perioden så doktorerade 13 personer vid MMK vilka nu under högtidliga former promoverades.

Jubeldoktorer

Vid ceremonin uppmärksammades även årets jubeldoktorer - de som promoverades vid Karolinska Institutet för 50 år sedan. Till jubeldoktorer vid MMK utnämndes

Bertil Hamberger (f 1942) Reserpine-resistant uptake of catecholamines: a histochemical and biochemical study

Anders Kallner (f 1938) Synthesis and metabolism of allo bile acids

Tre foton i collage, Stockholms stadshus, Helen Sinabulya och Gyllene salen

Två gånger om året, i november och maj, äger Karolinska Institutets promotionshögtid rum i Stockholms stadshus. De som har disputerat terminen före får då under en högtidlig ceremoni en doktorshatt och ett diplom inför familj, handledare och KI:s ledning. Omkring 140 doktorer promoveras varje gång.