Publicerad: 2010-07-06 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Vårdval Stockholm följs upp i ny rapport

Nu presenterar Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning en uppföljning av de första två åren med vårdval inom husläkarverksamheten i Stockholms läns landsting. Rapporten visar bland annat på en stor ökning av antalet husläkarbesök i länet.

Rapporten "Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm - redovisning av de två första årens erfarenheter" har tagits fram av Karolinska Institutets folkhälsoakademi på uppdrag av Stockholms läns landsting. Resultaten visar bland annat att vårdutnyttjandet ökat inom flertalet grupper och att den patientupplevda kvaliteten har ökat.

För ytterligare information, kontakta: