Publicerad: 2022-01-12 10:54 | Uppdaterad: 2022-02-09 14:12

Vårdpersonal sökes för enkät om ”spetspatienter”

dekorativ bild
Getty images Foto: FatCamera

Arbetar du inom vården och vill dela med dig av utmaningar och goda exempel när det gäller kontakten med patienter och deras närstående? Välkommen att delta i en enkätundersökning. Dina svar kan bidra till att förbättra patientmottagandet och på sikt hälso- och sjukvården i sin helhet.

Forskning visar att en del patienter och deras närstående har förmågan att gå före och leder vägen för andra genom att påverka riktlinjer och rutiner för den vård de får. De kan kallas spetspatienter och de är ofta tidiga användare av digitala system och innovationer, tar egna initiativ till egenvård och bidrar genom sitt engagemang till att utveckla vården ur ett patientperspektiv. Men fortfarande saknas det forskning om hur hälso- och sjukvården på ett bättre sätt kan samarbeta med de patienter och närstående som vill bidra. .

Kort om studien

Syftet med studien är att undersöka hälso- och sjukvårdsprofessionens uppfattning gällande patienter och närstående som ofta gör mer än vad som förväntas av dem. Detta för att hitta framgångsfaktorer, men även utmaningar inom organisationen när det gäller att ta tillvara denna resurs för förbättrat patientperspektiv, ökad delaktighet och egenvård. 

Studien genomförs inom ramen för projektet ”Patienten i förarsätet” vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Projektet handlar om att studera hur olika patientinnovationer och samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och patienternas dagliga liv.

Vem kan delta?

För att delta behöver du vara över 18 år, prata svenska och arbeta med patienter inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Hur går studien till?

Du svarar på en digital enkät, som tar cirka 15 minuter att fylla i. I enkäten behöver du också samtycka till att dina svar används i forskningssyfte. Svaren är helt anonyma och ingen identifierbar information kommer att publiceras. Deltagande i forskningsstudien är helt frivilligt.

Anmälan

Länken till enkäten om att samarbeta med patienter och närstående hittar du nedan.

Ta mig till enkäten om spetspatienter.


Kontakt med ansvariga forskare

Har du frågor som rör studien eller ditt deltagande, vänligen kontakta Therese Scott Duncan, doktorand, på 073-5124063 eller therese.scott.duncan@ki.se.  Ansvarig forskare för studien är Sabine Koch, professor.

Profile image

Sabine Koch

Professor
+46852487149