Publicerad: 2013-01-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Vårdavvikelser förekommer när barn föds med syrebrist

[PRESSMEDDELANDE 2010-04-21] Svår syrebrist (asfyxi) vid förlossningen kan leda till att det nyfödda barnet får obotliga hjärnskador eller i värsta fall avlider. Nu visar en ny studie från Karolinska Institutet att avvikelser från behandlingsstandard kan förekomma under förlossningen hos en stor andel av de barn som visar tecken på syrebrist vid födelsen.

Sophie BerglundFoto: Minna Berglund

- Vår forskning visar att det är viktigt att hela förlossningsteamet har goda kunskaper i att tolka fosterljudsregistrering, i hur man agerar i tid vid avvikelser samt att man använder värkförstärkande läkemedel som oxytocin med respekt och bara vid konstaterad värksvaghet, säger Sophie Berglund, som lett studien vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning (KI SÖS).

I studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften BJOG, har forskarna använt data från samtliga förlossningar i Stockholms län mellan 2004 och 2006, vilket motsvarar 24 procent av alla förlossningar i hela landet under samma period. Forskarna undersökte riskfaktorer och avvikelser från behandlingsstandard vid förlossningen hos 313 barn med tecken på syrebrist vid födelsen (mätt när barnen var 5 minuter gamla). Uppgifterna jämfördes med lika många friska nyfödda.

Avvikelser från behandlingsstandard förekom under förlossningen för två tredjedelar av de barn som visade tecken på syrebrist vid födelsen. Men även i en tredjedel av de förlossningar där barnen föddes helt friska och utan tecken på syrebrist hittade forskarna avvikelser från behandlingsstandard. Vid avvikelser var risken tre gånger så stor att barnet skulle visa tecken på syrebrist vid 5 minuters ålder. De vanligaste avvikelserna var att fosterljudsregistreringen (CTG) feltolkades, att man inte agerade i tid vid tecken på syrebrist och oförsiktig användning av oxytocin. Vid användning av oxytocin under förlossning är det viktigt att inte överdosera på grund av att alltför täta värkar kan leda till att fostret drabbas av syrebrist .

- En stor andel barn med tecken på syrebrist i samband med födelsen kan sannolikt minskas med förbättrad kunskap om CTG tolkning och försiktig användning av oxytocin, säger Sophie Berglund.

Den nu aktuella studien utgör den avslutande delen i Sophie Berglunds nyligen framlagda doktorsavhandling Severe asphyxia due to substandard care during labour. Sophie Berglund är även verksam som förlossningsläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

Publikation:

Berglund S, Pettersson H, Cnattingius S, Grunewald C.

How often is a low Apgar score the result of substandard care during labour?

BJOG; An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 21 April 2010, DOI: 10.1111/j.1471-0528.2010.0265.x.

Ytterligare frågor, kontakta: