Publicerad: 2023-11-02 13:47 | Uppdaterad: 2023-11-02 13:47

Var uppmärksam på obehöriga personer i Biomedicum

Släpp aldrig in någon obekant innanför skalskyddet.

Hänvisa alltid personer som behöver komma in i Biomedicum till den de ska träffa eller till receptionen på plan 3. 

Var noga med att ingen obehörig går in via cykelförrådet, eller tar rygg genom speedgaten. Kontakta väktare om du ser någon eller något som verkar misstänkt.