Deltagare till studie sökes Var med och bidra till ny kunskap om tarmflorans inverkan på hjärnhälsan hos äldre

Vill du vara en del av forskningen kring äldres hjärnhälsa? Vår studie tittar på kopplingen mellan livsstil, tarmfloran och hjärnans hälsa. Du kan bidra med viktiga pusselbitar i ett växande forskningsfält. Tarmfloran är ett komplext ekosystem av bakterier och andra mikroorganismer med genetiska markörer för tarmbakterier, även kallat mikrobiom.

Två händer i blå handskar som håller en skål med microbiomer.
Foto: Edward Jenner; Pexels.

Tarmfloran spelar en viktig roll för vårt allmänna välbefinnande och påverkas av vår kost, men det finns fortfarande mycket vi inte vet, särskilt när det gäller sambandet mellan tarmflora och hjärnhälsa hos äldre.

Vem kan delta?

Vi söker deltagare i åldersgruppen 60-85 år, utan någon kognitiv sjukdom, som är intresserade av att vara med i vår studie. 

Hur går studien till?

Som deltagare kommer ombeds du att lämna in ett avföringsprov med ett provkit som skickas hem till dig tillsammans med ett förfrankerat svarskuvert. Du kommer också få besvara frågor om kostvanor, stress, sömn, depression och levnadsvanor. Vi kommer även ringa upp dig för att genomföra ett telefonbaserat minnestest. Frågorna tar ungefär 45 minuter att besvara och det telefonbaserade minnestestet tar 30 minuter.

Har du frågor om studien eller vill anmäla dig?

Hör av dig till studiekoordinator och doktorand Nicholas Levak på: nicholas.levak@ki.se.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.