Publicerad: 2009-08-20 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Var femte stockholmare störs av buller

Var femte person i Stockholms län besväras av buller, främst från vägtrafiken. Det är en fördubbling på tio år, visar Miljöhälsorapport 2009 för Stockholms län från Karolinska Institutets folkhälsoakademi.

Miljöhälsorapport Stockholms län 2009

Miljöhälsorapport 2009 för Stockholms län beskriver den miljörelaterade hälsan hos befolkningen i länet och är ett komplement till den nationella rapporten som gavs ut av Socialstyrelsen i mars 2009.

I rapporten framkommer att buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i länet. Mest störs de som bor i Stockholms innerstad och minst besvärade är invånarna i Värmdö kommun.

Luftkvaliteten är ett annat bekymmer. Trots att den blivit avsevärt mycket bättre sett ur ett längre perspektiv rapporterar var fjärde innerstadsbo att luften utanför bostaden är dålig. Det är drygt tre gånger fler jämfört med hela länet.

En glädjande trend är att andelen som utsätts för andras tobaksrök minskat från 21 procent till 8 procent sedan 1997 och att andelen rökare i länet har minskat från 22 procent till 14 procent. Det finns dock stora skillnader inom länet. Danderyd röker endast 5 procent dagligen jämfört med 28 procent i Botkyrka.

Den regionala miljöhälsorapporten tas fram vart fjärde år av Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) på uppdrag av Stockholms läns landsting. Syftet är att kartlägga och analysera situationen när det gäller miljöexponeringar och hälsoläget bland länets befolkning.

Miljöhälsorapport Stockholms län 2009 finns att hämta och beställa från Folkhälsoguiden: