Publicerad: 2018-06-21 13:22 | Uppdaterad: 2019-05-14 08:48

Vältränade och icke-tränade manliga försökspersoner (35-50år)

Hur påverkas våra muskler av regelbunden träning under flera decennier? Studien jämför hur personer med olika träningshistorik svarar fysiologiskt på olika typer av träning.

Syftet är att få en bättre förståelse hur skelettmuskel- och fettvävnad anpassas och förändras till följd av många års träning.

Inklusionskriterier

Kön:

Manligt

Ålder:

35-50 år

Passa in i en (och endast EN!) av följande kategorier:

  • Individ med över 15 års regelbunden uthållighetsträning (på elit/sub-elit nivå)
  • Individ med över 15 års styrketräning (på elit/sub-elit nivå). Om du är kvinna som passar in på dessa kriterier är vi även intresserade av att komma i kontakt med dig.
  • Individ med mycket begränsad/ingen tidigare träningserfarenhet

OBS! Du bör ej vara överviktig, icke röka, ej använda eller ha använt prestationshöjande hormonpreparat och vara frisk (dvs ej ha pågående infektion eller kronisk sjukdom).

Deltagande

Om inklusionkriterierna stämmer in på dig, kontakta oss gärna enligt kontaktuppgifter nedan.

Om du vill delta i studien kommer du att besöka labbet vid tre tillfällen. Under det första besöket fyller du i en hälsoenkät och genomför tre fysiologiska tester, ett för kondition (VO2 max cykeltest) och två för styrka (knäextensionsstyrketest, 1RM max styrketest). Detta besök tar totalt ca två timmar.

Om du enligt resultatet av ovanstående tester och kriterier blir inkluderad i studien placeras du in i en av grupperna och blir kallad till besök 2, vilket sker ca två veckor efter besök 1. Under besök 2 utförs ett submaximalt träningspass, antingen uthållighetsarbete eller ett styrkepass (ordningen slumpas) och tas skelettmuskelbiopsier vid 4 tidpunkter från yttre delen av båda lårmusklerna samt blodprover och två fettbiopsier från underhudsfettet på magen.

Mellan 4 och 8 veckor efter det andra besöket utförs besök 3 (träningspass 2) som består av styrketräning för den som cyklade under träningspass 1 och uthållighet för den som styrketränade. Dessutom genomförs en helkropps-MR för att mäta din totala muskelmassa samt procentuella andel fett.

Deltagare i studien får en ekonomisk ersättning på 4000kr efter det avslutande besöket. Du kommer också att få resultaten på dina fysiologiska tester samt ytterligare information om din muskel- och fettväv.

Intresserad av att delta i studien?

Kontakta:

Stefan Reitzner, MSc
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Telefon: 08-524 868 74
E-post: Stefan.Reitzner@ki.se

Läs mer om Molekylär arbetsfysiologi