Publicerad: 2023-09-15 17:23 | Uppdaterad: 2023-09-15 17:33

Välkomna till en halvdagsutbildning om hot och våld

Bruna ögon som stirrar
Ögon Foto: Pixabay

Som en följd av ett tuffare samhällsklimat, försämrat säkerhetsläge och exempel på dödligt våld i skol- och universitetsmiljöer har medarbetare och studenter uttryckt oro om en försämrad arbetsmiljö genom upplevd otrygghet.

NVS ledning tar oron på allvar. Därför genomför vi nu en säkerhetsutbildning för samtliga medarbetare i syfte att skapa ökad individuell och organisatorisk trygghet. Ökad kunskap gör oss mentalt förberedda på hur vi ska agera om det värsta skulle hända. Föreläsningarna kommer att följas upp och diskuteras på APT eller personalmöten.

Utbildare är Lena Ljungdahl, f.d polis, skolsäkerhetsexpert och specialist på metod och taktik för att hantera pågående dödligt våld-attacker (PDV). Hon är också rådgivare för Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) och har utbildat många skolor, kommuner, sjukhus, företag och andra samhällsaktörer.

23 oktober kl 13:00–16:30, sal H1, Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg – på svenska

13 november kl 13:00–16:30, sal J3:07 Sune Bergström i Bioclinicum, Solna – på engelska

Anmäl dig här – senast den 28 september

Det kommer sedan att finnas ett kompletterande digitalt utbildningsverktyg till förfogande där medarbetarna kan repetera och fördjupa sin kunskap.

 

Med vänlig hälsning

Maria Ankarcrona, prefekt