Publicerad: 2020-12-21 13:08 | Uppdaterad: 2021-03-06 10:37

Välkomna Lise-lott och Anna - nya PD:ar vid specialistsjuksköterskeprogrammen

Lise-lott Rydström är utsedd till ny PD för specialistsjuksköterskeprogrammen och Anna Jervaeus är utsedd till biträdande/ställföreträdande PD för samma program.

Porträtt av Lise-lott Rydström
Lise-lott Rydström, ny PD för specialistsjuksköterske-programmet. Foto: Privat

Hur länge har ni arbetat vid NVS?

– Sedan 2010. Vi började samtidigt den 1 september 2010.

När studerade ni själva till specialistsjuksköterska och vilken specialistgren valde ni?

AJ: – Jag har en liten annan ingång då jag läste magister global hälsa innan jag blev doktorand, så jag har ingen specialistsjuksköterskeexamen i den bemärkelsen.

LR: – Jag blev färdig barn- och ungdomssjuksköterska 1994. Då låg den utbildningen på Jägargatan (en del av SÖS).

Hur länge arbetade du som specialistsjuksköterska innan du började undervisa?

LR: –  Ja, det blir ju rätt många år, 16 närmare bestämt. Jag har under den tiden även suttit i vårdförbundets styrelse på Huddinge sjukhus (det hette så då), varit chefsjuksköterska inom barnkliniken och vårdutvecklare på Astrid Lindgren, men hela tiden haft minst 25% klinisk verksamhet inom barnsjukvården.

Porträtt av Anna Jervaeus
Anna Jervaeus, ny biträdande/stf PD för specialistsjuksköterskeprogrammen. Foto: Privat

Hade ni på känn att ni skulle bli tillfrågade för detta uppdrag?

AJ: – Nej, jag blev positivt överraskad att jag var nominerad.

LR: – Nej, jag hade nog inte ens tänkt tanken och blev mycket överraskad och glad.

Har specialistsjuksköterskeprogrammen någon extra stor utmaning framöver?

AJ: – Ja, en stor utmaning är ju pandemin och hur vi kan säkerställa att utbildningarna fungerar så bra som möjligt trots rådande situation.

LR: – Vi har ju en utmanande situation just nu med pandemin precis som hela samhället, sedan kommer det en UKÄ granskning 2022. Dessutom står specialistutbildningarna inför flera andra utmaningar: T ex hur ska specialistutbildningen se ut i framtiden? Hur påverkas den av den utredning som gjordes för något år sedan? Ja, helt enkelt, jag tror att mycket kommer att förändras, men det ska bli spännande att vara en del av den resan och att kunna ha påverkan på hur framtidens specialistsjuksköterskeutbildning ska se ut.

Vad ser ni fram emot mest med detta uppdrag?

AJ: – Jag tycker det ska bli intressant och lärorikt att verka i flera olika forum framöver och att arbeta mer övergripande för alla våra specialistsjuksköterskeprogram.

LR: – Att få vara med och utveckla specialistsjuksköterskeutbildningarna samt att arbeta mer övergripande.

Vad är det viktigaste en programdirektor/biträdande programdirektor gör?

LR: – Att vara en kontakt mot andra aktörer,(tex avnämare) fortsätta att utveckla utbildningarna men för att ge ett mer utförligt svar på den frågan måste jag nog få en tydligare bild av vad mitt nya uppdrag.

AJ: – Jag instämmer med Lotta.