Publicerad: 2021-01-29 15:39 | Uppdaterad: 2021-01-29 15:44

Välkomna att nominera till Dimitris N. Chorafas Pris 2021

Nominera till Dimitris N. Chorafas pris för vetenskapligt arbete av mycket hög kvalitet. Du kan nominera en nydisputerad forskare eller doktorand som planerar att disputera 2021. Nominera senast 18 mars.

Dimitris N. Chorafas pris (USD 5000) delas årligen ut till en doktorand eller nydisputerad doktor inom medicinsk vetenskap från KI som belöning för ett vetenskapligt arbete av mycket hög kvalitet. För att vara behöriga att nomineras ska kandidaterna:

  • ha disputerat eller disputera under perioden 31 maj 2020 - 31 december 2021
  • ännu inte ha fyllt 32 år vid nomineringstillfället, d v s vara födda efter 31 maj 1989.

Förslag med utförlig motivering på engelska inklusive CV, publikationslista, kort beskrivning av kandidatens forskning (1 sida) samt eventuell avhandling ska vara inkomna senast tisdagen den 18 mars 2021 och skickas till fonder@ki.se.

Beslut om pristagare fattas av Dimitris N. Chorafas stiftelse i slutet av juni 2021. Priset delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2021.

Tidigare pristagare från KI: Jiayao Lei, MEB (2020), Gioele La Manno, MBB (2019), Bianca Tesi, KBH (2018), Arvid Guterstam, Neuro (2017), Alessandro Furlan, MBB (2016), Miriam Elfström, MEB (2015), Daniel Ramsköld, CMB (2014), Maryam Derogar, Inst för molekylär medicin och kirurgi (2013), Christopher Sundling, MTC (2012), Erik Norberg, IMM (2011), Fang Fang, MEB (2010)