Publicerad: 2020-12-21 13:43 | Uppdaterad: 2021-03-06 10:38

Välkommen som ny biträdande PD för arbetsterapeutprogrammet, Margarita!

Margarita Mondaca på sektionen för arbetsterapi har blivit utsedd till biträdande/ställföreträdande PD för arbetsterapeutprogrammet.

Porträtt av Margarita Mondaca, NVS
Margarita Mondaca, ny biträdande PD för arbetsterapeutprogrammet, NVS Foto: Privat

Hur länge har du arbetat vid NVS?

– Jag har jobbat sedan 2010 vid NVS, började som extern föreläsare.

När studerade du själv till arbetsterapeut?

– Jag tog arbetsterapiexamen 1995 i Chile.

Hur länge arbetade du som arbetsterapeut innan du började undervisa?

– Jag hann arbeta kliniskt i nästan 15 år inom mental hälsa, psykiatri och mänskliga rättigheter. Men då var jag handledare på VIL och undervisade om mental hälsa och psykiatri, både inom arbetsterapeut- och läkarprogram i Chile. Jag har alltid gillat att vara i kontakt med studenter på olika sätt.

När disputerade du?

– Jag disputerade i november 2018.

Hade du på känn att du skulle bli tillfrågad för detta uppdrag?

– Ja, det var mycket hedrande att bli tillfrågad och nominerad till uppdraget.

Har arbetsterapeutprogrammet någon extra stor utmaning framöver?

– Jag tror att vi har många utmaningar framöver, men störst är att utbilda framtida arbetsterapeuter som kan bemöta och bidra med sina perspektiv på olika plan i samhället. Den växande ojämlikhet och utsatthet av olika grupper skapar stora hälsoproblem och hindrar många att få ha ett gott liv. Framtida arbetsterapeuter kan ha en avgörande roll i att skapa ett inkluderande samhälle, men det är upp till utbildningen att forma kompetenta, kreativa och humanistiska arbetsterapeuter.

Vad ser du fram emot mest med detta uppdrag?

– Jag ser framemot att bekanta mig mer med uppdraget, hitta samarbetsmöjligheter med andra program och utöva engagerande former för pedagogiskt ledarskap.

Vad är det viktigaste en biträdande programdirektor gör?

– Att ha ett övergripande ansvar tillsammans med programdirektor för uppdraget på arbetsterapeutprogrammet som inkluderar kvalitetsansvar och samordning av programmets kurser, samt en ständig dialog och samarbete med lärare i utbildningen och andra program på KI.

 

Text: Annika Clemes