Publicerad: 2020-12-21 12:33 | Uppdaterad: 2021-03-05 14:51

Välkommen Per - ny bitr/stf sektionschef på neurogeriatrik

Per Nilsson är ny biträdande/ställföreträdande sektionschef på sektionen för neurogeriatrik från och med den 1 december i år.

Portrait of Per Nilsson, Assistant professor, NVS
Per Nilsson, ny biträdande sektionschef vid neurogeriatrik, NVS. Foto: Privat

Behövde du betänketid för att tacka ja till uppdraget?

Nej, egentligen inte, för jag visste vad det innebar och att jag ville ta uppdraget.

När tillträdde du?

Jag började den 1 december.

Vad ser du mest fram emot som biträdande sektionschef?

Att få ta del i styrningen, planering och utvecklandet av sektionen tillsammans med Helena Karlström som är sektionschef. Att tillsammans med PI:s på sektionen se hur vi kan bedriva framgångsrik forskning kring neurodegenerativa sjukdomar i en kreativ och öppen miljö, förbättra dess förutsättningar och stärka oss nationellt och internationellt.

Är chefsrollen 100%-ig eller kommer du fortsätta arbeta med det du gjort tidigare och i så fall vad?

Rollen är på 30%, så jag kommer fortsätta driva min forskningsgrupp och vår Alzheimerforskning som jag brinner för!

Vad är det första du kommer att göra på ditt nya uppdrag?

Att sätta mig in i läget för sektionen och dess styrning samt lyssna på mina kollegor på sektionen.

Ser du några svåra utmaningar i att vara biträdande sektionschef på neurogeriatrik?

Det är alltid en utmaning när man ska bli chef för personer som man jobbat länge med, men tror att det kommer gå bra med en ödmjuk inställning och en tydlig och rättvis attityd.

Vad ska bli allra roligast att börja med?

Att ta del av vår ekonomiska situation och bidra med idéer kring hur vi bäst kan dra nytta av våra resurser för att främja utbildning och vår forskning i en bra arbetsmiljö. Så småningom när corona-situationen blivit bättre ser jag framemot att jobba utåtriktat för att knyta mer nätverk och representera vår sektion inte minst för forskningsfinansiering.

Text: Annika Clemes