Publicerad: 2023-03-20 12:00 | Uppdaterad: 2023-03-31 10:12

Välkommen med intresseanmälan för uppdrag i docenturnämnden

Fakultetsnämnden välkomnar intresseanmälningar för uppdrag som ordförande, vice ordförande och upp till fem övriga ledamöter i docenturnämnden. Docenturnämnden beslutar i ärenden avseende docenturansökningar samt om anvisningar för antagning av docenter utifrån fastställda föreskrifter.

Docenturnämnden består totalt av sju ledamöter.

  • Ordförande, viceordförande och upp till fem övriga ledamöter
  • Utöver dessa finns även studentrepresentanter

Om processen
Fakultetsnämnden föreslår kandidater för uppdragen som ordförande och vice ordförande. Rektor beslutar vilka kandidater som ska erhålla dessa uppdrag.

Fakultetsnämnden utser och beslutar om upp till fem övriga ledamöter.

Läs mer om docentur och docenturnämnden vid KI.

Intresseanmälan till uppdrag som ledamot i docenturnämnden

Uppdraget
Som ledamot i docenturnämnden ska du delta i docenturnämndens arbete vid och mellan sammanträden. Ordföranden i nämnden leder docenturnämndens arbete, innan och vid sammanträden, samt fungerar som ett stöd för HR-specialisterna som förbereder underlaget till nämnden. Vice ordförandens uppdrag, utöver arbete innan och vid sammanträden, är att ersätta ordföranden när denne har förhinder.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är lärare och docent vid KI, aktiv inom såväl forskning som utbildning och har god kunskap om KI:s forskning och utbildning. Vidare ska du ha god erfarenhet av att bedöma ansökningar till akademiska utnämningar såsom docentur, eller har liknande erfarenhet.

I uppdraget ingår bedömning av ansökningar på såväl svenska som engelska. Det krävs därför att du besitter goda kunskaper och färdigheter i båda språken.

Omfattning och ersättning
Uppdraget avser perioden 1 juli 2023 – 31 december 2026.

Ersättning för uppdragen utgår i form av lönetillägg och ersättning till institution i enlighet med anvisningar för ersättningar för särskilda uppdrag.

Intresseanmälan ska innehålla:

  • Motivering till varför du är intresserad av uppdraget (max en halv A4 sida)
  • CV (två sidor) som inkluderar nuvarande anställning och relevanta meriter för uppdraget, inklusive utbildningsuppdrag
  • Lista med 10 utvalda publikationer

Specificera om du söker uppdraget som ordförande och/eller vice ordförande.

Intresseanmälan skickas till docentur@ki.se senast den 17 april 2023.

Ansvariga för processen
Fakultetsnämnden har utsett en arbetsgrupp, bestående av Christer Höög (dekan), Ewa Ehrenborg (vicerektor), Catharina Larsson (lärarrepresentant) och Daniel Söderberg (studentrepresentant), som ansvarar för processen.

Vid frågor om processen vänligen kontakta Catalina Pacef (jurist och teamledare), 073-712 15 68, catalina.pacef@ki.se.