Publicerad: 2023-05-12 15:52 | Uppdaterad: 2023-05-12 15:55

Välkommen med intresseanmälan för uppdrag i disputationskommittén

Disputationskommittén utser betygsnämndsledamöter, opponent samt tid och plats för disputationen samt att sökande uppfyller de formella kraven för att lägga fram en avhandling vid KI.

Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) utser ledamöter till disputationskommittén.

Uppdraget
Som ledamot i disputationskommittén ska du delta vid minst fyra möten per termin.  Ordföranden utser föredragande och leder mötet.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är docent eller professor vid KI, aktiv inom såväl forskning som forskarutbildning och har god kunskap om KI:s forskning och utbildning.

I uppdraget ingår bedömning av ansökningar på såväl svenska som engelska. Det krävs därför att du besitter goda kunskaper och färdigheter i båda språken.

Omfattning och ersättning
Uppdraget avser perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2026.

Ingen ersättning för uppdragen utgår.

Intresseanmälan ska innehålla:

  • Motivering till varför du är intresserad av uppdraget (max en halv A4 sida)
  • CV (två sidor) som inkluderar nuvarande anställning och relevanta meriter för uppdraget, inklusive utbildningsuppdrag
  • Lista med publikationer

Intresseanmälan skickas till disputation@ki.se;  senast den 26 maj 2023.

Vid frågor vänligen kontakta disputation@ki.se