Publicerad: 2024-04-17 12:26 | Uppdaterad: 2024-04-17 12:29

Välkommen Mattias Carlsten - ny forskargruppsledare på Labmed

Gruppbild av Mattias Carlstens forskargrupp.
Mattias Carlsten forskargrupp. Fr. vänster: Filip Segerberg, Agneta Andersson, Caroline Eriksson, Laura Sanz, Marta Merlo, Mattias Carlsten. Foto: N/A

Den 1 april flyttade Mattias Carlsten med forskargrupp från institutionen för medicin, Huddinge (MedH) till institutionen för laboratoriemedicin (Labmed).

Mattias Carlstens forskning fokuserar på hur man kan omprogrammera immunceller, främst NK celler, så att de får bättre förutsättningar för att söka upp och döda cancer i kroppen. 

– Målet är att utveckla bättre behandling av patienter med cancer. Förutom att utveckla mer effektiv behandling så är målet också parallellt att minska risken för biverkningar samt på sikt använda mindre cellgifter och strålning om möjligt, säger Mattias.

Gruppen arbetar med ATMP (avancerade cell- och genterapier).

– Mest spännande just nu är den snabba positiva utvecklingen som sker i fältet kring ATMP. Det finns också utmaningar med att denna positiva utveckling går fort fram, exempelvis hur vi utvecklar och producerar dessa behandlingar men också hur samhälle, sjukvård och myndigheter skall anpassa sig till den snabba utvecklingen.

Om flytten till ANA Futura

– Jag och gruppen ser mycket fram emot att arbeta i den forskningsmiljö som finns och är i ständig utveckling i ANA Futura. Vi ser mycket fram emot att vara en del i utvecklingen och framtiden. Vi har länge arbetat i ATMP arenan så det är fullt naturligt att vara en tydligt del i detta här på ANA Futura, inte bara från grundforskningsperspektivet men också genom min roll som läkare, kliniskt prövare inom ATMP samt forskningsansvarig på den kliniska enheten för cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST) på sjukhuset.

När Mattias inte jobbar önskar han att dagarna var längre.

– Jag har många hobbies, men tyvärr inte den tid jag önskar för att utföra alla. Jag gillar att idrotta, segla och fiska. Vi köpte ett hus för ett par år sedan och jag gillar att arbeta med huset och i trädgården.