Publicerad: 2024-01-30 09:49 | Uppdaterad: 2024-01-30 09:50

Välkommen Erin Flanagan, ny grant writer på GPH

Porträttbild Erin Flanagan
Photo: Maja Rudolphson

I januari, började Erin Flanagan på Institutionen för global folkhälsa i en ny roll som grant writer, där hon bland annat kommer hjälpa till med att identifiera relevanta utlysningar och anslagsmöjligheter och erbjuda operativt stöd vid anslagsansökningar. Vi passade på att ställa några frågor till henne för att höra mer om den nya rollen och lära känna henne lite bättre.

Välkommen Erin! Vad ser du mest fram emot i din (och GPH:s) nya roll?

Tack så mycket för det! Jag ser verkligen fram emot att återvända till mina rötter inom folkhälsa, engagera mig i GPH:s forskningsämnen och stödja forskningsprocessen på ett nytt sätt.

Beskriv din roll och ge några exempel på vilket stöd du kan ge.

Min nuvarande roll som grant writer (eller forskningskoordinator, officiellt) har några huvudsakliga uppgifter. Jag kommer till exempel att hjälpa till med att:

  • Hålla reda på relevanta utlysningar och finansieringsmöjligheter,
  • Koppla samman GPH med befintliga stödtjänster vid KI:s Grants Office,
  • Identifiera möjligheter till gemensamma ansökningar och samarbete både inom GPH och mellan KI:s institutioner
  • Tillhandahålla praktiskt stöd vid anslagsskrivning, från redigering och korrekturläsning till bredare feedback och brainstorming.

Eftersom detta är en helt ny tjänst kommer mina arbetsuppgifter i hög grad att formas av de behov som finns, så tveka inte att höra av dig till mig eller Marie med synpunkter och förslag.

Vad gjorde du innan du började på KI?

Efter min examen från Lunds universitet 2019 (MPH) arbetade jag som forskningsassistent med Planetary Health, en forskargrupp inom avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Vår forskning inom miljöepidemiologi fokuserade främst på exponering för luftföroreningar, men inkluderade även hälsoeffekter av buller, grönområden, värme och den byggda miljön. Mitt intresse för de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa ledde mig ofta till att belysa miljöorättvisor när det var möjligt. Jag tycker också att skärningspunkten mellan klimatförändringar och hållbarhet i förhållande till människors, samhällets och miljöns hälsa är särskilt spännande.

Vilka arbetsuppgifter hade du där?

På Planetary Health arbetade jag främst med att skriva, redigera, korrekturläsa, översätta och ge feedback på olika dokument - främst manuskript, men även bidragsansökningar och rapporter. Dessutom utförde jag enklare analyser och genomförde till och med en mätstudie av luftföroreningar som en del av Naturvårdsverkets program Hälsorelaterad mijlöövervakning (HÄMI).

Hur kan vi nå dig på GPH?

Jag finns i rum 03387 i Widerströmska huset (nära köket) - så kom förbi, säg hej och dela med dig av dina bästa Stockholmstips! Eller nå mig på erin.flanagan@ki.se