Publicerad: 2022-03-15 13:44 | Uppdaterad: 2022-03-25 13:46

Välkommen att nominera till KI:s nyinrättade pris för innovation och nyttiggörande 2022

Priset riktar sig till en eller flera forskare/forskarstuderande som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation. Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.

Alla KI:s medarbetare inbjuds att föreslå kandidater som är aktiva forskare/forskarstuderande (anställd, adjungerad eller anknuten till KI).

Om en enskild individ inte kan anses ensam stå bakom innovationen kan högst tre personer dela på priset. Priset delas ut i samband med höstens installationshögtid.

För ytterligare kriterier, se bifogat nomineringsformulär.

Nomineringen (nomineringsformulär inkl. motivering) ska vara oss tillhanda senast den 26 april 2022.

Underlaget skickas som pdf till fonder@ki.se.

Tacksam för spridning.