Publicerad: 2024-02-14 13:08 | Uppdaterad: 2024-02-14 16:02

Välkommen att nominera till Dimitris N. Chorafas Pris 2024

Nominera till Dimitris N. Chorafas pris för vetenskapligt arbete av mycket hög kvalitet. Du kan nominera en nydisputerad forskare eller doktorand som planerar att disputera 2024.

Dimitris N. Chorafas pris (USD 10 000) delas årligen ut till en doktorand eller nydisputerad doktor inom medicinsk vetenskap från KI som belöning för ett vetenskapligt arbete av mycket hög kvalitet. För att vara behöriga att nomineras ska kandidaterna:

  • ha disputerat eller disputera under perioden 31 maj 2023 - 31 december 2024
  • ännu inte ha fyllt 32 år vid nomineringstillfället, d v s vara födda efter 31 maj 1992.

Förslag med utförlig motivering på engelska inklusive CV, publikationslista, kort beskrivning av kandidatens forskning (1 sida) samt eventuell avhandling ska vara inkomna senast tisdagen den 9 april 2024 och skickas till fonder@ki.se.

Beslut om pristagare fattas av Dimitris N. Chorafas stiftelse i juli 2024. Priset delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2024.

Tidigare pristagare från KI: Sebastian Ols, MedS (2023), Eivind Gottlieb, MMK (2022), Haohao Wu, Neuro (2021), Jiayao Lei, MEB (2020), Gioele La Manno, MBB (2019), Bianca Tesi, KBH (2018), Arvid Guterstam, Neuro (2017), Alessandro Furlan, MBB (2016), Miriam Elfström, MEB (2015), Daniel Ramsköld, CMB (2014), Maryam Derogar, MMK (2013), Christopher Sundling, MTC (2012), Erik Norberg, IMM (2011), Fang Fang, MEB (2010)