Publicerad: 2020-10-06 15:22 | Uppdaterad: 2020-10-07 09:19

Välkommen att delta i South Africa Sweden University Forum Goes Digital: 2020 Edition

Det STINT-finansierade projektet SASUF (Sweden South Africa University Forum) håller sin första digitala konferens.

Det STINT-finansierade projektet SASUF (Sweden South Africa University Forum) håller sin första digitala konferens 23-27 november 2020. Välkommen att delta med en digital workshop eller presentation med tid för efterföljande diskussioner inom en rad olika ämnesområden. Information om konferensen finns här: https://sasuf.org/sasuf-goes-digital-2020-edition/. Deadline för att anmäla intresse för att ordna workshop/presentation är 15 oktober.

 

Blankett för anmälan av presentation/workshop

Kontakt