Publicerad: 2019-04-24 16:19 | Uppdaterad: 2019-09-30 12:52

Välkommen Annika Bolind Bågenholm, utbildningssamordnare på Enheten för bioentreprenörskap (UBE)!

Annika Bolind Bågenholm började nyligen som utbildningssamordnare vid Institutionen för lärande, informatik, Management och etik.

Annika Bolind Bågenholm har en civilingenjörsexamen i tillämpad bioteknik från Uppsala universitet och har även studerat business och ekonomi vid University of Edinburgh i Skottland.

Mellan 2009 och 2012 bedrev hon forskning med syfte att utveckla nya läkemedel i samarbete med olika företag och det är i detta skede som hennes intresse att lyfta fram lovande akademiska forskningsresultat genom näringslivet väcktes.

År 2011 började Annika arbeta som konsult inom Medtech-och Biotech-branschen. Året därpå var hon med och grundade ett bioteknikföretag som utvecklar 3D-avbildningssystem med syfte att studera händelser på molekylär nivå, tillsammans med en kollega.

Hon fortsätter än idag att arbeta på konsultbasis för andra företag inom området Medtech och Biotech, och har fortfarande viss verksamhet i sitt eget företag där hon även är en aktiv styrelseledamot.