Publicerad: 2010-08-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Våld ökar risk för fullbordat självmord

[NYHET 2010-08-17] Personer som utsatts för våld som barn och som i vuxen ålder själva använt våld mot andra har en ökad risk att begå självmord. Det visar en uppföljningsstudie från Karolinska Institutet på patienter som vårdats inom psykiatrin efter att ha försökt ta sitt liv. I studien presenterar forskarna en ny skattningsskala som mäter båda aspekterna i en patients bakgrund, vilket kan vara till hjälp i den akuta riskbedömningen och den kliniska uppföljningen efter ett självmordsförsök.

Jussi JokinenFoto: Ola Olén

Forskning har visat att personer som tidigare har försökt ta sitt liv har en kraftigt förhöjd risk att begå självmord. Andra kända riskfaktorer för självmord är psykisk sjukdom och drogmissbruk. Den nya kliniskt validerade skalan som presenteras i studien - Karolinska Interpersonal Violence Scale (KIVS) - är den första som samtidigt mäter använt våld och om man blivit utsatt för våld både som barn och i vuxen ålder.

Höga poäng när det gäller att ha blivit utsatt för våld som barn samt att ha använt våld som vuxen i den nya skattningsskalan KIVS predicerade fullbordat självmord hos suicidförsökspatienter vid uppföljning efter fyra år. Resultaten, som presenteras i vetenskapstidskriften Journal of Clinical Psychiatry, visar att risken för fullbordat självmord var tre gånger högre för personer som gjort ett självmordsförsök och använt våld mot andra som vuxna. Att själv har blivit utsatt för våld som barn ökade likaså risken avsevärt oberoende av psykiatrisk samsjuklighet.

Det nya skattningsinstrumentet kan användas som värdefullt stöd i kliniska suicidriskbedömningar för att hitta patienter med ökad självmordsrisk.

- Flera faktorer är viktiga, så som den psykiska sjukdomen, suicidförsöksmetoden och den suicidala avsikt man har. Men det är alltså viktigt att också väga in om man använt våld som vuxen eller blivit utsatt för våld som barn när man bedömer suicidrisken, säger forskaren och överläkaren Jussi Jokinen som har arbetat med studien.

Publikation:

Jokinen J, Forslund K, Ahnemark E, Gustavsson JP, Nordström P, Åsberg M

Karolinska Interpersonal Violence Scale predicts suicide in suicide attempters

The Journal of Clinical Psychiatry, 2010;71(8):1025-1032, online 16 August 2010

För frågor om studien, kontakta: