Publicerad: 2017-10-23 14:32 | Uppdaterad: 2017-11-14 15:24

Välbesökt symposium med gäster från Singapore

Under två intensiva dagar deltog forskare från institutionen för odontologi tillsammans med forskare från Singapore Nanyang Technical University och National Dental Centre i ett gemensamt symposium. I symposiet deltog även representanter från Sveriges regering och Stockholms landsting. Fokus för symposiet var utbildning, forskning och innovation som kan gynna oral hälsa. Nya forskningsrön visades och diskussioner gick högt i tak om hur man kan förbättra tandläkarutbildningen och människans munhälsa från ett globalt och samhällspolitiskt perspektiv. Institutionen för odontologi ingår i tre-part allians sedan oktober 2016 med National Dental Center Singapore och Nanyang Technical University. Målsättningen är att samutveckla forsknings- och utbildningsmetoder för att utbilda tandläkare och att klara framtidens utmaningar som till exempel en alltmer åldrande befolkning.