Publicerad: 2014-12-04 10:39 | Uppdaterad: 2014-12-04 11:34

Valåret 2014 över – i alla fall för KI

Den 3 december avslutades det akademiska valåret vid Karolinska Institutet. Under året har såväl dekaner och prodekaner som lärarrepresentanter i både konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna valts.

Dekaner och prodekaner valdes redan under våren. Och i går, den 3 december, fastställdes också valresultatet för nya lärarrepresentanter i de tre verksamhetsstyrelser som dekanerna leder. Det betyder att styrelsen för utbildning, styrelsen för forskarutbildning och styrelsen för forskning nu är redo att skrida till verket för den nya mandatperioden som sträcker sig från den 1 januari 2015 till den 31 december 2017.

Tidigare under hösten blev det också klart vilka som får representera lärarna i Karolinska Institutets högsta styrelse, konsistoriet, från årsskiftet. Elias Arnér fortsätter i tre år till och Anna Karlsson och Lena Von Koch blir nya ledamöter i konsistoriet. De tre kandidaterna valdes av röstberättigade lärare vid KI under september via ett elektroniskt val.

Lärarrepresentanterna i verksamhetsstyrelserna valdes i sin tur av en nomineringsförsamling som består av 67 institutionsrepresentanter.

Dekanvalet i våras avgjordes efter ett rådgörande val av röstberättigade lärare vid Karolinska Institutet, där beslutet om vilka som skulle utses fattades av rektor Anders Hamsten.

Text: Madeleine Svärd

Läs fler artiklar om årets akademiska val vid Karolinska Institutet:

Nya dekaner utsedda på Karolinska Institutet.

Höstens val på KI.