Publicerad: 2014-04-28 08:54 | Uppdaterad: 2014-11-26 10:54

Valår på Karolinska Institutet

Riksdagsval och val till EU-parlamentet – supervalåret 2014 är i full gång. Även på Karolinska Institutet. Under våren och hösten väljs nya dekaner, prodekaner och lärarrepresentanter till styrelserna och konsistoriet för mandatperioden 2015–2017.

En skillnad i årets KI-val jämfört med tidigare är ordningen. Dekaner väljs först, sedan lärarrepresentanter till konsistoriet och sist lärarrepresentanter till verksamhetsstyrelserna – styrelserna för forskning, forskarutbildning och utbildning.

Henrik Grönberg– Då har vi redan kunnat påbörja arbetet med att identifiera bra kandidater till styrelserna och behöver inte börja om, säger Henrik Grönberg, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) och ordförande i såväl nomineringskommittén som i nomineringsförsamlingen.

Tidigare valdes dekaner sist med följden att en nyvald lärarrepresentant kunde få uppdrag som dekan, och då behövde ersättas. Inför årets val har reglerna gjorts om.

En annan skillnad jämfört med tidigare är att de 67 representanter från institutionerna, som utgör nomineringsförsamlingen, själva väljer lärarrepresentanter till verksamhetsstyrelserna. Men ledamöter till konsistoriet och dekaner är det samtliga röstberättigade som väljer, det vill säga lärare vid KI med doktorsexamen som är anställda på minst halvtid.

– Nomineringsförsamlingen är en bra värdemätare av KI som helhet. Vi vill få en bredare representation i styrelserna för att exempelvis undvika en slagsida åt Solna eller Huddinge, och då är det bättre att låta nomineringsförsamlingen ta ansvaret för det, säger Henrik Grönberg.

Redan i februari kunde alla KI:s medarbetare och studenter nominera kandidater till dekanvalet och till valet av lärarrepresentanter i konsistoriet, KI:s styrelse. I mars hade nomineringsförsamlingen sitt första möte och Henrik Grönberg valdes till ordförande. Även en nomineringskommitté utsågs, fem ledamöter som har till uppgift att bereda valen.

Utöver listan av kandidater som kom in har nomineringskommittén sedan själva identifierat ett antal.

Närmare 40 av dessa personer fick frågan om de ville ställa upp som kandidater i dekanvalet, enligt Henrik Grönberg. Den 14 april fastställdes huvudkandidaterna av nomineringskommittén, och den 12 maj beslutar nomineringsförsamlingen vilka kandidater som är valbara.

Från 27 maj till 9 juni är möjligt för de lärare och forskare som är röstberättigade att rösta på sina favoriter till uppdragen som dekaner och prodekaner.

– Ta er chans och rösta, de här personerna har ett viktigt arbete framför sig de närmaste tre åren, säger Henrik Grönberg.

Eftermiddagen den 26 maj arrangeras en hearing då varje kandidat får presentera sig och berätta vad de vill göra som dekaner. Alla KI:s medarbetare och studenter är välkomna och hearingen kommer även att filmas och läggas ut på internwebben.

Text: Madeleine Svärd

Läs mer om valet 2014.