Publicerad: 2022-06-16 11:44 | Uppdaterad: 2023-08-28 16:42

Val av RIMS-leverantör nu klart

Illustration av data- och informationsnätverk mot blå bakgrund.
Foto: Gerd Altmann, Pixabay.

Upphandlingsprocessen av ett Research Information Management System (RIMS) är nu avslutad och KI har valt leverantör.  

Det blir företaget Digital Science som får uppdraget att leverera sitt system Symplectic Elements till KI. Det valda systemet var det som bäst uppfyllde KI:s kravlista och som ger bäst möjligheter till framtida utveckling. Arbetet med upphandlingen har resulterat i ett så kallat tilldelningsbeslut och avtal kommer att skrivas inom kort. 

Projektgruppen kommer under sommaren att ta fram en implementationsplan. I september påbörjas sedan arbetet med att anpassa och integrera RIMS till KI:s system, samt arbetet med att ta fram anpassade utbildningar för olika användarkategorier. Målet är att RIMS ska kunna börja användas inom verksamheten under våren 2023. 

Läs mer om projektet Systemstöd för forskningsinformation och upphandlingen av ett RIMS.

 

 

Kontakt

Jonas Molander Programledare