Publicerad: 2014-10-16 15:47 | Uppdaterad: 2014-10-17 15:03

Vägledande skakvåldsmål avgörs i HD

Den 15 oktober publicerade DN en artikel "Vägledande skakvåldsmål avgörs i HD" där Jonas Ludvigsson, ordförande i Svenska barnläkarföreningen och professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik uttalar sig om behovet av mer kunskap angående barnmisshandel. DN skriver att flera fall prövas just nu i domstol och att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), arbetar med en granskning av kunskapsläget. Utvärderingen väntas vara klar om två år och Jonas Ludvigsson välkomnar att SBU utreder kunskapsläget och vill gärna att SBU tar hjälp av Svenska Barnläkarföreningen.

I en andra intervju på Sveriges Radios eko (16 oktober) kommenterar Ludvigsson en friande HD-dom kring misshandel. Han menar att barnmisshandel kan ge svåra skador. Ludvigsson var en av författarna till en DN debattartikel tidigare i år om skakvåld hos spädbarn och är en av författarna till översiktsartikeln om barnmisshandel på den svenska medicinska webbsajten Internetmedicin.