Deltagare till studie sökes Vad tycker du om tysta applåder?

Tysta applåder, det vill säga applåder på teckenspråk, används allt oftare på evenemang i syfte att underlätta för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Forskare vid Karolinska Institutet genomför nu en kort, digital enkätstudie för att undersöka hur tysta applåder upplevs.

Uppsträckta händer från en publik

Kort om studien

Tysta applåder, en visuell applåd där händerna hålls i axelhöjd och roteras fram och tillbaka, så kallade ”jazz hands”, blir allt vanligare på konferenser och evenemang i stället för traditionella applåder. Tysta applåder används i syfte att göra konferenser och evenemang mer inkluderande för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Dock saknas information om vad människor som besöker dessa evenemang faktiskt tycker om tysta applåder. 

Så går studien till

Du som deltar fyller i en kort, anonym enkät om dina erfarenheter och åsikter kring tysta applåder. Det är en internationell studie och enkäten är på engelska.

Vem kan delta i studien?

Vi söker dig som du har en diagnos inom NPF och / eller besöker evenemang  relaterade till NPF i ditt yrke, som anhörig eller av annan anledning. 

Kontaktinformation

Melissa Black

Postdoktor
Profile image

Sven Bölte

Professor/Psykolog
+46852482867

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.