Publicerad: 2015-05-20 15:35 | Uppdaterad: 2019-04-12 10:23

Vad kan man göra för de anhöriga när en familjemedlem tagit sitt liv? Danuta Wasserman i samtal på TV4 Nyhetsmorgon

Danuta Wasserman, chef vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet, besökte under onsdagen TV4 Nyhetsmorgon för att tala om vad som bör och kan göras för anhöriga när en familjemedlem har tagit sitt liv.

Tillsammans med Sofie Dössing som förlorade sin mamma i självmord när Sofie var 15 år var Danuta inbjuden till Nyhetsmorgon under den temavecka om självmord som just nu pågår i programmet. Danuta talade om att det inom vården bör finnas rutiner för stöd till anhöriga när ett självmord inträffar i en familj och inte minst bör stöd, oberoende av ålder, ges till barn för att de ska få möjlighet att tala om en så dramatisk händelse som ett självmord hos en nära familjemedlem är.