Publicerad: 2023-06-21 11:49 | Uppdaterad: 2023-06-21 14:27

Vad innebär utbildning i en föränderlig värld? Anmäl dig till höstens lärardag!

Foto av person med VR-glasögon framför en svart tavla med mycket text.
Foto: Storyblocks/UoL.

På Lärardagen 27 september fokuserar vi på hur vi hanterar omgivningens konstanta förändring och fortfarande kan erbjuda världens främsta utbildningar inom hälso- och sjukvård och medicin. Dagen vänder sig till dig som undervisar på KI eller är involverad i utbildningsfrågor. Nu kan du anmäla dig!

Lärardagen är en dag för inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande för alla involverade i och intresserade av utbildningsfrågor på KI.

Som huvudtalare välkomnar vi Mike Sharples, Professor i "Educational Technology" vid Open University (UK) och Carl Heath, RISE. Läs mer om dem på program Lärardagen 2023.

Du kommer också kunna ta del av panelsamtal och flera workshops under eftermiddagen. Arbetet med att färdigställa programmet pågår.

Det praktiska

Dagen pågår från 09.00-16.30. Utöver programmet är det ett tillfälle att möta kollegor inom KI, därför arrangeras lärardagen på plats i NEO (Blickagången 16), Flemingsberg.

Lärardagen är på svenska men några programpunkter hålls på engelska.

27 september är en undervisningsfri dag, då studenterna har idrottsdag.

Grafiska illustration av olika personer.
Illustration: UoL.

Om Lärardagen

Lärardagen är en dag för inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande för alla involverade i och intresserade av utbildningsfrågor på KI.

Dagen arrangeras av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) på uppdrag av Kommittén för utbildning på grund- och avancerad nivå, samt Kommittén för forskarutbildning.