Publicerad: 2024-06-20 10:57 | Uppdaterad: 2024-06-24 10:34

Vad händer härnäst för SiiUSS?

Sustainability, Inclusiveness, Integration for University Support Services (SiiUSS) är namnet på ett projekt och ett gemensamt initiativ mellan University of the Philippines Diliman (UPD) och Karolinska Institutet (KI). Efter att pilotprojektet framgångsrikt genomfördes 2023, med tio deltagare, fem från varje partnerinstitution, tog projektledarna för SiiUSS nyligen erfarenheter från sin verksamhet vidare till en konferens i Japan.

Karen Gustafsson och Noelle Camilla R. Rivera
Karen Gustafsson och Noelle Camilla R. Rivera Foto: privat

Presentation i Osaka

I år tog vi vårt projekt till Osaka, Japan, där vi delade med oss av våra resultat och framtidsplaner på Inclusive Leadership Conference på APU centre for Inclusive and sustainable Leadership den 3-4 juni 2024. Konferensen gav oss en fin möjlighet att visa upp SiiUSS-initiativet, ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och University of the Philippines Diliman, som syftar till att stärka verksamhetsstödet på universiteten genom att integrera hållbarhet och inkludering i kärnverksamheten, säger Karen Gustafsson, en av projektledarna för SiiUSS.

Höjdpunkter från SiiUSS-presentationen

På konferensen presenterade Noelle Camilla R. Rivera (UPD) och Karen Gustafsson (KI) SiiUSS-kursen och lyfte fram dess innovativa tillvägagångssätt och positiva påverkan. De delade insikter om hur initiativet är utformat för att utrusta anställda med de färdigheter och kunskaper som krävs för att främja inkluderande och hållbara metoder inom deras institutioner.

Viktiga erfarenheter

  • Samarbete: SiiUSS-kursen är resultatet av ett starkt internationellt samarbete som kombinerar expertis från både University of the Philippines Diliman och KI. Detta partnerskap har möjliggjort ett rikt utbyte av idéer, olika perspektiv och bästa praxis, vilket har förbättrat kursens effektivitet.
  • Stärka universitetsanställda: Genom att fokusera på professionell utveckling av universitetsstödsanställda syftar SiiUSS till att skapa en mer inkluderande och stödjande miljö för både studenter och fakultet. Kursen täcker viktiga ämnen som hållbarhet inom högre utbildning, inkluderande ledarskap och effektiv integration av olika perspektiv.
  • Praktiska tillämpningar: En betydande aspekt av SiiUSS-kursen är dess betoning på praktiska tillämpningar. Deltagarna uppmuntras att genomföra vad de lär sig genom praktiska projekt som tar itu med verkliga utmaningar som deras institutioner står inför. Detta tillvägagångssätt säkerställer att fördelarna med kursen är omedelbart påtagliga och effektiva.

En modell för verksamhetsstödet

Presentation vid APU visade på framgångarna med SiiUSS-initiativet hittills och beskrev planer för dess framtida expansion. Med positiv feedback från deltagare och mätbara förbättringar inom verksamhetsstödet är programmet på väg att bli en modell för andra institutioner som strävar efter att förbättra sina insatser inom hållbarhet och inkludering.

Contact

Profile image

Karen Gustafsson

Projektsamordnare