Publicerad: 2022-10-14 16:12 | Uppdaterad: 2022-10-18 14:20

Vaccinera dig mot säsongsinfluensan den 22 eller 24 november

Snart drar säsongsinfluensan in över landet. Såsom förra året, har ledningen bestämt att erbjuda alla medarbetare vid universitetstandvården och institutionen för odontologi möjligheten att vaccinera sig mot säsongsinfluensan.

Vaccineringen utförs av Avonova med drop-in under följande datum och tider: 

  • Tisdag den 22 november kl. 13–16 i seminarierummet Konrad, våning 6
  • Torsdag den 24 november kl. 08–12 i  seminarierummet Konrad, våning 6

 

Fyll i vaccinationsblanketten i förväg

Skriv ut och ta med dig nedanstående blankett ifyllt vid vaccinationstillfället.

Information on the influenza vaccination 2022–2023 from Avonova

När ska man låta vaccinera sig?

Det lönar sig att ta influensavaccinet före influensasäsongen, gärna i november–december. Det går ändå att ta vaccinet också efter årsskiftet.
Att låta vaccinera sig under en influensaepidemi är inte heller till skada. Det tar dock ett par veckor innan vaccinet utvecklar ett skydd. Hos den som redan smittats av influensan hinner vaccinet inte förhindra sjukdom orsakad av influensaviruset i fråga. Vaccinet kan dock skydda mot andra influensavirus som cirkulerar senare.

Är influensavaccinet säkert?

Influensavaccinet är säkert. Det injicerbara vaccinet har
använts över 40 år och hundratals miljoner doser vaccin har använts. Alla vacciner ger upphov till biverkningar, men biverkningar förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade.

  • De injicerbara vaccinerna orsakar rodnad och ömhet vid injektionsstället.

  • Ibland får de vaccinerade muskel- och ledsmärtor, huvudvärk eller feber. Dessa symtom avtar efter ett par dagar och kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Andra biverkningar är sällsynta. Allvarliga biverkningar
förekommer mycket sällan.

Hur länge har VaxigripTetra använts?

Avonova erbjuda sina kunder Sanofis vaccination VaxigripTetra. I praktiken är innehållet i VaxigripTetra detsamma som i vaccinet Vaxigrip, som är producerat av samma läkemedelsföretag och som använts sedan 1968 i över 1,8 miljarder doser. Den enda skillnaden är att Vaxigrip skyddade mot tre influensavirus, medan VaxigripTetra skyddar mot fyra virus. VaxigripTetra har använts i stor utsträckning i Europa sedan 2016. I slutet av 2020 hade totalt cirka 140 miljoner doser
fördelats.

Ger influensavaccinet mig ett 100% skydd?

Influensavaccinet ger inte ett fullständigt skydd mot influensa. Hos personer i arbetsför ålder uppgår vaccinets skydd mot influensa med symtom till mellan 70 och 90 procent, om vaccinvirusen motsvarar de influensavirus som sprids bland en stor del av befolkningen. Vaccinet garanterar inte att en person inte för smittan vidare men är ändå det bästa sättet att säkerställa att man inte sprider influensan vidare under en infektion med symtom, under en symtomfri infektion eller redan dagen innan man får symtom. 

Kan man ta influensavaccinet och covid-19 vaccin samtidigt?

Standarddos influensavaccin kan ges samtidigt som vaccin mot covid-19. Vid samtidig vaccination används olika injektionsställen. Högdos influensavaccin och vaccin mot covid-19 bör tas med minst 7 dagars mellanrum.

Vad gäller för riskgrupper och gravida?

För de som brukar betecknas som «riskgrupper», dvs personer över 65 år eller personer med vissa underliggande sjukdomar erbjuds vaccinet gratis eller till reducerat pris via regionen, men vill arbetsgivare betala för vaccinet är det inget hinder. Även gravida kan vaccinerar sig. Vaccination rekommenderas efter graviditetsvecka 12 eftersom risken för allvarlig influensasjukdom är störst under senare delen av graviditeten, men vaccinet är säkert att ta under hela graviditeten.

Avonova utför normalt inte vaccinationer där finns risk att någon utvecklar allvarlig allergisk biverkan:

  • Äggallergi
  • Konstaterad allergi mot något i vaccinet
  • Om man reagerat på tidigare vaccinationer
  • I sådana fall hänvisas till annan vårdgivare/vaccinations-
  • mottagning.

Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens hemsida: Influensa – om vaccination — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kontakt

Malin Lindell HR-partner