Publicerad: 2023-09-25 13:16 | Uppdaterad: 2023-09-25 13:16

Vaccinera dig mot säsongsinfluensan den 21 eller 23 november 2023

bilden visar ett ansikte av en kvinna som snyter sig i en pappersnäsduk
Influensasäsongen är snart här Foto: Pixabay

Snart drar säsongsinfluensan in över landet. Ledningen har beslutat att erbjuda alla medarbetare vid universitetstandvården och institutionen för odontologi möjligheten att vaccinera sig mot säsongsinfluensan utan kostnad.

Vaccineringen görs av Avonova

Drop-in:

  • Tisdag den 21 november mellan klockan 07.30 - 12.00 i seminarierummet Sundström, plan 6 i Sköterskegången
  • Torsdag den 23 november mellan klockan 13.30 - 17.00 i seminarierummet Sundström, plan 6 i Sköterskegången
bilden föreställer en korridor fram till ett seminarierum
Seminarierum Sundström, plan 6 Universitetstandvården Foto: Kicki Carlsson KI

Fyll i vaccinationsblanketten i förväg

Skriv ut och ta med dig nedanstående blankett ifyllt vid vaccinationstillfället.

När ska jag vaccinera mig?

Det tar ett par veckor innan vaccinet utvecklat ett skydd, så helst ska du vaccinera dig innan influensasäsongen, i november-december. Det går även att göra det efter årsskiftet eller när epidemin är igång.

Har du redan smittats av influensan hinner vaccinet inte förhindra sjukdom orsakad av influensaviruset i fråga. Vaccinet kan istället skydda mot andra influensavirus som cirkulerar senare.

Är influensavaccinet säkert?

Ja, influensavaccinet är säkert. Det har använts över 40 år i hundratals miljoner doser. Alla vacciner ger upphov till biverkningar, och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade.

Vilka biverkningar finns?

  • De injicerbara vaccinerna kan orsaka rodnad och ömhet vid injektionsstället.

  • Ibland får de vaccinerade muskel- och ledsmärtor, huvudvärk eller feber. Symtom som avtar efter ett par dagar och kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Andra biverkningar är sällsynta. Allvarliga biverkningar förekommer mycket sällan.

Hur länge har VaxigripTetra använts?

Avonova använder Sanofis vaccination VaxigripTetra. Innehållet i VaxigripTetra är nästan detsamma som i Vaxigrip, som är producerat av samma läkemedelsföretag, som använts sedan 1968 i över 1,8 miljarder doser. Skillnaden är att Vaxigrip skyddade mot tre influensavirus, medan VaxigripTetra skyddar mot fyra virus. VaxigripTetra har använts i stor utsträckning i Europa sedan 2016.

Ger influensavaccinet mig ett 100% skydd?

Nej, influensavaccinet ger inte ett fullständigt skydd mot influensa. Hos personer i arbetsför ålder uppgår vaccinets skydd mot influensa med symtom till mellan 70 och 90 procent, om vaccinvirusen motsvarar de influensavirus som sprids bland en stor del av befolkningen. Vaccinet garanterar inte att du inte för smittan vidare men är ändå det bästa sättet att säkerställa att du inte sprider influensan vidare under en infektion med symtom, under en symtomfri infektion eller dagen innan symtom. 

Vad gäller för riskgrupper och gravida?

Gravida och personer över 65 år eller personer med vissa underliggande sjukdomar kan vaccinera sig. Är du gravid rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka tolv. Vaccinet är säkert att ta under hela graviditeten men risken för allvarlig influensasjukdom är störst under senare delen.

Vad gäller för mig som har allergier?

Avonova utför normalt inte vaccinationer där finns risk att du utvecklar allvarlig allergisk biverkan:

  • Äggallergi
  • Konstaterad allergi mot något i vaccinet
  • Om du har reagerat på tidigare vaccinationer

Har du något av detta hänvisas du till annan vårdgivare/vaccinationsmottagning.

Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens hemsida: Influensa – om vaccination — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kontakt