Publicerad: 2016-09-20 11:22 | Uppdaterad: 2016-09-20 12:57

Vaccination mot svininfluensa (H1N1) sannolikt ofarligt för fostret under graviditeten

I en artikel publicerad i Annals of Internal Medicine, presenterar Jonas Ludvigsson med kollegor data om medfödd missbildning bland över 40 000 barn födda av kvinnor som vaccinerats mot H1N1 (”svininfluensan”). Det är redan känt att konsekvenserna av influensa är allvarligare hos gravida än icke-gravida kvinnor och att influensa under graviditeten ökar risken för fosterdöd. Andra data har tidigare visat att vaccin mot H1N1-influensa skyddar mot influensasjukdom hos gravida kvinnor. Det finns därför starka argument för att vaccinera gravida kvinnor. Dock har det tidigare varit oklart om H1N1-vaccinet särskilt under tidig graviditet skulle kunna leda till missbildningar.

Dagens artikel visar att H1N1-vaccination under graviditeten inte kan kopplas till vare sig ökad risk för missbildningar. Författarna har gjort subgruppsanalyser för specifika missbildningar (hjärtmissbildningar, läpp-käk-gomspalt och så kallad dysmeli (när barnet saknar hela eller delar av en extremitet)) och fann inga överrisker bland dessa, men hade inte tillräcklig statistisk styrka för att utesluta små riskökningar.

En svensk sammanfattning av studien finns i ”DN Debatt