Publicerad: 2017-11-27 11:33 | Uppdaterad: 2017-11-27 15:21

Vaccin mot förkylningsvirus skyddade möss mot typ 1-diabetes

Virginia Stone är första författare av publikationen “A Coxsackievirus B vaccine protects against virus-induced diabetes in an experimental mouse model of type 1 diabetes”Ett vaccin mot ett vanligt förkylningsvirus skyddar möss från att utveckla typ 1-diabetes efter en infektion.

Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet och universitetet i Tammerfors, Finland, i en studie som publiceras i tidskriften Diabetologia. Ett amerikanskt och ett finskt företag samarbetar nu för att ta fram och testa ett liknande vaccin i människa. Läs hela artikeln på KI Nyheter

Läs mer om Centrum för infektionsmedicin