Publicerad: 2019-10-15 13:18 | Uppdaterad: 2024-04-04 13:20

Utvecklar e-hälsa för bättre omvårdnad

En mobilapp för uppföljning efter kirurgiska ingrepp leder både till att patienterna mår bättre och till att vårdens kostnader blir lägre. Ulrica Nilsson forskar om hur ehälsolösningar kan förbättra perioperativ omvårdnad.

Ulrica Nilsson, portrait.
Professor Ulrica Nilsson, foto: Stefan Zimmerman.

Vad forskar du om?

– Jag forskar om hur vården kan bli bättre för patienter som har genomgått en operation. Framför allt är jag intresserad av att identifiera de patienter som behöver lite extra stöd, och utveckla bättre sätt att hjälpa dem. Vården är duktig på att följa upp sådant som smärta och illamående efter ett kirurgiskt ingrepp, men det ger inte hela bilden.

– Faktorer som hur jag som patient förstår information, hur jag mår psykiskt, om jag sover bra och om jag känner oro är också viktiga för återhämtningen, men följs i allmänhet inte upp. Vi vet att patienter som upplever den typen av problem känner mer symtom, har mer komplikationer och söker mer akutvård.

Hur forskar ni om detta?

– Vi har bland annat skapat en mobilapp för uppföljning av patienter under två veckor efter dagkirurgi. De har dels dagligen fått besvara frågor om hur de mår, dels fått välja när de själva vill bli kontaktade av vården. Resultatet blev patienter som kände sig trygga, mådde bättre och inte sökte sig till akuten när de hade frågor. Telefonsamtalen blev i genomsnitt sex och en halv minut långa – det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att avlasta akutvården. Intresset utifrån har varit stort och jag hoppas att den här typen av lösningar snart kan introduceras på allvar i vården. Vi ligger långt efter resten av samhället när det gäller att utnyttja appar för att kommunicera, samla data och följa upp bättre.”

Vad tänker ni göra härnäst?

– Vi planerar att titta på hur andra faktorer, som bristande språkkunskaper, kognitiv svikt samt fysisk aktivitet, påverkar återhämtning efter kirurgi. Vi kommer även att börja titta på andra patientgrupper, som patienter som genomgått överviktskirurgi. Ett annat spännande spår är ett samarbete som vi just inlett med forskare i speldesign, för att utveckla ett mobilspel som mäter kognition.

Text: Anders Nilsson
Publicerad i engelsk översättning i skriften From Cell to Society 2019

Om Ulrica Nilsson

Professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ulrica Nilsson är född Dals-Ed 1960 och blev leg sjuksköterska 1980. Som kliniker arbetar hon sedan 1985 som specialistsjuksköterska i anestesivård – idag vid Karolinska universitetssjukhuset.

Hon disputerade vid Linköpings universitet 2003 och började sedan forska vid Örebro universitet. 2005–2012 var hon vetenskaplig rådgivare vid Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro, och 2010–2012 hade hon en kombinationstjänst vid Umeå universitet och universitetssjukhus. Hon blev docent 2009 och professor vid Örebro universitet 2012.

Ulrica Nilsson har anställts som professor i omvårdnad vid Karolinska Institutet från 1 september 2018.

Se en film