Publicerad: 2016-01-15 14:37 | Uppdaterad: 2016-01-15 14:37

Utvecklande möte mellan KI:s och Folktandvårdens pedodontikliniker

Den 13/1 2016 träffades samtliga medarbetare från pedodontiklinikerna på Folktandvården och Karolinska Institutet för en gemensam eftermiddag. De olika forskningsprojekten som pågår inom pedodontin i Stockholm presenterades och man diskuterade, i form av grupparbeten, hur man vill utveckla barntandvården i Stockholm. Eftermiddagen avslutades med diskussion kring hur man ser på framtiden avseende forskning, klinik, specialistutbildning och grundutbildning.

Som pedodontist blir man stolt över det goda samarbetet och all den aktivitet som pågår i Stockholm och hur duktiga medarbetare det finns som jobbar med specialiserad barntandvård. Att alla engagerar sig i klinik, forskning och utbildning.

Planen är att ha årliga träffar mellan klinikerna för att fortsätta utveckla barntandvården i Stockholm på bästa möjliga sätt.

Vid pennan,

Georgios Tsilingaridis

Övertandläkare, Med.Dr

Folktandvården och Karolinska Institutet