Publicerad: 2023-05-08 12:00 | Uppdaterad: 2023-05-08 16:47

Utveckla din undervisning med höstens kurser

Studenter samtalar vid ett bord
Foto: Brooke Cagle, Unsplash.

För dig som är lärare, klinisk handledare eller involverad i utbildning finns kurser och workshops inom olika områden och på flera nivåer, för att utveckla din pedagogiska kompetens. Antalet platser är begränsade, men det finns fortfarande möjlighet att ansöka till vissa kurser som ges i höst.

Fördjupa förmågan att designa kurser med avsikt att ‎stötta studenters lärande

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i ‎att designa kurser. Syftet med kursen är att stärka förmågan att göra informerade val vid kursdesign och stärka den professionella kompetensen som universitetslärare. Kursen syftar också till att stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Ansökan och mer information om kursen "Kursdesign"

Kursdesign för forskarutbildning

Kursen "Designing doctoral courses" fokuserar på forskarutbildningens specifika utmaningar och möjligheter. Kursen riktar sig till kursansvariga med uppgift att designa kurser på forskarnivå på Karolinska Institutet. Kursen ges på engelska.

Ansökan och mer information om kursen "Designing doctoral courses"

Att undervisa på det internationella universitetet

Kursen är en introduktion till att undervisa vid ett internationellt universitet och ger dig verktyg för att reflektera över dina nuvarande undervisningsmetoder, för en bättre förståelse för dina studenters bakgrund och behov. Kursen ges på engelska.

Ansökan och mer information om kursen “Teaching in the glocal university”

Stepping stone-kurser: Högskolepedagogik i VIL/VFU

Stepping stone-kurser är för dig som har handledningsuppdrag eller som är involverad i studerandeprocessen vid verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning. Flera kurser under hösten.

Ansökan och mer information om kurserna

Fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården

En kurs för dig som är handledare i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och lärare för samtliga utbildningsprogram, samt simuleringsinstruktörer. Syftet med kursen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården, för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

Ansökan och mer information om kursen "KlinSim pedagogik 1"