Publicerad: 2023-10-25 15:01 | Uppdaterad: 2023-12-13 10:05

Utveckla din undervisning - gå en kurs i vår

En laptop ovanpå en hög med block och papper.
Foto: Pixabay.

För dig som är lärare, klinisk handledare eller involverad i utbildning finns flera kurser där du får utveckla och fördjupa din pedagogiska kompetens. Här kan du läsa mer om några av kurserna som ges våren 2024.

Formativ bedömning

Fortsättningskurs med syfte att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.

Kursen baseras på teorier om lärande, återkoppling, ett reflekterande förhållningssätt och lärande via deltagaraktivitet och samarbete.

 • Kursen ges mellan 13 februari och 17 april (öppnar i Canvas 29 januari).
 • Motsvarar två veckors högskolestudier (80 h). 
 • Kursen är på svenska men undervisning och redovisningar på engelska förekommer.

Elin Bergling: "Kursen gav mig stöd i återkopplingstekniker och ökad förståelse för vikten av reflektion"

Fyra personer vid ett bord diskuterar
Foto: Eric Cronberg.

Summativ bedömning

Fortsättningskurs för att öka din medvetenhet om hur du skapar summitiva bedömningar för att mäta studenternas lärande. Kursen syftar också till att stimulera ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för, eller är inblandad i, design av bedömningar.

 • Kursen ges mellan 31 januari och 19 april och motsvarar två veckors universitetsstudier (80 timmar).
 • Alla deltagare får möjlighet att arbeta med och vidareutveckla sina egna/autentiska bedömningar under kursen.
 • Kursen ges på engelska.

Kursen betraktas som merit och godkänns vid ansökan om docent eller anställning som universitetslektor vid KI.

Kvinna i labbrock tittar in i kameran och ler.
Foto: Liza Simonsson.

Högskolepedagogik för lärare och handledare i VIL/VFU (HPK)

Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare, samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU).

Kursen fokuserar bland annat på studenters lärande, den professionella läraren och handledaren samt målstyrd undervisning, bedömning och examination.

 • Kursen ges 29 januari-14 maj (kursstart Canvas 22 januari).
 • Kursen ges över en termin (obligatorisk kursstart i Canvas och därefter tio obligatoriska kursträffar).
studenter på campus
Studenter på KI. Foto: Martin Stenmark.

Att undervisa på ett internationellt universitet

Kursen är en introduktion till att undervisa vid ett internationellt universitet och ger dig verktyg för att reflektera över dina nuvarande undervisningsmetoder, för en bättre förståelse för dina studenters bakgrund och behov. 

 • Kursen går 12 mars-28 maj 2024
 • Kursen ges på engelska.

Two2Tango, tandems for teaching in the glocal classroom

Kursen är för dig som vill utveckla din undervisning och din interkulturella medvetenhet för att undervisa vid ett internationellt universitet. 

 • Kursen ges 11 december 2023 till 21 juni 2024 (obs, anmälan stänger 31 oktober).
 • Kursen ges på engelska.
En hög med papper
Foto: GettyImages.

Pedagogik för forskarhandledare

Kursen syftar till att utveckla förståelse för doktoranders lärande och på pedagogiken i forskarhandledningsprocessen. Den är en fortsättningskurs som bygger på den obligatoriska grundkursen i forskarhandledning. 

Kursen syftar till att stärka och stimulera deltagarnas förmåga att skapa en lärandeprocess som främjar doktorandens utveckling till en självständig forskare.

 • Kursen ges mellan 30 januari och 14 maj.
 • Kursen ges på engelska.

Stepping stone: korta kurser i högskolepedagogik i VIL/VFU

Stepping stone-kurser är för dig som har handledningsuppdrag eller som är involverad i studerandeprocessen vid verksamhetsintegrerat lärande / verksamhetsförlagd utbildning, inom hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen.

Upplägget underlättar för dig som arbetar kliniskt då den schemalagda tiden endast är två halvdagar.

Om kurserna

Kurserna är kostnadsfria för anställda vid Karolinska Institutet och regionanställda som undervisar/handleder Karolinska Institutets studenter.

Alla högskolepedagogiska kurser

Du kan se hela kursutbudet för dig som medarbetare på Högskolepedagogiska kurser

Pedagogik i VIL kan du se utbildningar kopplat till pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande.