Publicerad: 2020-03-10 13:23 | Uppdaterad: 2020-03-11 09:24

Utvärderingen av Linnécentra är nu avslutad

Vetenskapsrådets satsning på 40 Linnécentra har pågått i över 10 år och har kostat totalt 2,8 miljarder kr. Den utvärderades efter nedanstående kriterier av en internationell panel.

Tre lärosäten valdes som topp tre i respektive kategori, och KI kom med i två av dessa.

  1. Capacity building där Umeå universitet, Linköpings universitet och Statens lantbruksuniversitet lyftes fram.
  2. Research performance där CERIC , KI var framstående inom Medical Sciences.
  3. Societal relevance (lades till efteråt) där CrisP, KI togs fram som ett bra exempel.

Se en kort sammanfattning från mötet den 4 mars med utvärderarna.

För mer information: Se rapporten från Vetenskapsrådet

Kontakt

Lena Lewin Vetenskaplig sekreterare
08-524 860 64