Publicerad: 2018-09-03 10:33 | Uppdaterad: 2019-05-13 18:15

Utvärdering av väntetider i specialistvården

Forskare vid MMC har medverkat i en utvärdering av väntetiderna i specialistvården.

Resultaten visar tydliga brister i statistiken. Kvalitetsbristerna beror framförallt på betydande skillnader i praxis kring väntetidsrapportering. Forskarna redogör i Dagens Nyheter (180901) hur detta kan bidra till att felaktiga slutsatser dras från statistiken. Två förslag görs: Befintlig statistik över väntetider tolkas med stor försiktighet och Metoder för mätning av väntetider utvecklas och kvalitetssäkras.